Testovací formulář

Informace o uživateli

array (3)
ID_Login => NULL ID_Role => NULL ID_Unit => NULL

Požadavek na server

NULL

Odpověd serveru

NULL

Návod k testovacímu rozhraní

obrázek testovacího rozhraní
  1. (Povinné) Výběr webové služby - kompletní seznam je na test-is.skaut.cz/JunakWebservice/
  2. (Povinné) Název volané funkce z vybrané služby.
  3. (Volitelné) Některé funkce potřebují další atribut. Například funkce PersonInsert potřebuje zadat jako Obal řetězec person.
  4. Jednotlivé parametry zapsané v syntaxi neon.
  5. Struktura odeslaná na server.
  6. Odpověd přijatá od serveru.